Hoe omgaan met Generatie Z? / How to handle Generation Z?

Learning outcomes:

Na afloop van de workshops  hebben de deelnemers inzicht in de diverse aspecten van Generatie Z medewerkers, hebben ze inzicht in hoe deze te werven en binden aan de organisatie; welke aspecten spelen bij leidinggeven aan Gen Z medewerkers en hoe deze in te zetten bij marketing en verkoop.

Project start: 25-04-2024

Keywords: Gen Z, generatie Z, werving, binding, leiding geven aan, klantcontact Gen Z

Manual on How to Migrate from ISO 27001:2017 to ISO 27001:2023

Learning outcomes: Understand what is necessary on a high over level to migrate from ISO-27001:2017 to 2023

Project start: 16-04-2024

Keywords: ISO 27001 Migration GAP

Milieu workshop kappers Amsterdam

Learning outcomes: Na afloop van de workshop hebben de deelnemende ondernemers inzicht in het milieuzorgsysteem, hoe zij dit kunnen inzetten in hun salon. Weten ze de startsituatie mb.t. milieu aspecten in hun salon.

Project start: 20-04-2024

Keywords: milieu; duurzaamheid; milieusysteem

Circular economy in printmedia industry

Learning outcomes: After the lessons, students have insight into the various aspects of Circular Economy in the graphic media sector such as legislation, overview of the chain, raw materials, production processes, logistics, certification, customer behaviour, green marketing, etc.

Project start: 27-03-2024

Keywords: circular economy recycle reuse production

Sustainable Packaging

Learning outcomes:

Students look at sustainable packaging outside their own environment

Students understand that the cultural setting can have an impact on sustainable packaging

Students find differences between cases internationally

Project start: 10-04-2024

Keywords: Packaging; Sustainable; Printing

Where to start with cyber security

Learning outcomes: After the course, the students should be familiar with information security from the perspective of ISO-27001

Project start: 16-03-2024

Keywords: ISO 27001, information security, risk analysis