No preview Login to download

You need to be logged in to go to the download page.

No comments made by users

Working safely at height/Veilig werken op hoogte


Publication date: 13-11-2021
Last change date: 22-04-2024
Uploader:  Geertje Brans
Organisation:  Metaview

Not yet rated by users

Keywords: veilig werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen arbeidsrisico's
Fields of knowlegde: Quality & standardisation, Health & Safety
Language: Dutch

Abstract

The manual provides insights and information, particularly on the subject of working at height and what it entails, such as the use of personal protective equipment. It also explains the how and why of identifying and evaluating occupational risks. This is because identifying occupational risks is the basis for a safe and healthy working environment. 

Het handboek geeft inzichten en informatie met name over het onderwerp werken op hoogte en wat daar zoals bij komt kijken, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens geeft het uitleg over het hoe en waarom wat betreft het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s. Dit omdat het inventariseren van de arbeidsrisico’s ten grondslag ligt aan een veilige en gezonde werkomgeving. En omdat er nog veel bedrijven zijn die nog steeds geen risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben laten uitvoeren, terwijl het hebben van een RI&E al verplicht is sinds 1994.

Learning outcomesTotal of 12 files with total size of 5257 kB

Back to List